Mail :
INFO@CANTURK.COM
Phone :
90 212 236 01 32
TR EN
Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmetleri
Şirketimiz, yerli ve yabancı müşterilerimize, muhasebe, mali müşavirlik ve bağımsız denetim alanlarında hizmet vermektedir.
TAM TASDİK HİZMETLERİ
3568 sayılı kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetlenme hakkına sahiptir.
CANTÜRK KURUMSAL
Hızla gelişen ve dünya ile entegrasyon süreci yaşayan Türkiye ekonomisinde her geçen gün mali mevzuatın önemi
artmaktadır. CANTÜRK uzmanlaşmış kadrosuyla müşterilerine uluslar arası kalitede vergi, denetim ve danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır.
CANTÜRK HİZMETLERİMİZ
Vergi Danışmanlığı
Şirketimiz kadrosunda gerek Maliye Bakanlığı’nda uzunca yıllar vergi incelemesi yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kadromuz tarafından müşterilerimize tam tasdik hizmetlerimize ek olarak,
Tam Tasdik ve KDV İadesi
3568 sayılı kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetlenme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim,
Bağımsız Denetim
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim, belirlenen ölçütleri aşan sermaye şirketlerinin tabi olduğu hukuki bir zorunluluktur. Ancak belirlenen ölçütlerin altında kalan sermaye şirketleri için de Sınırlı Bağımsız Denetim planlanmaktadır.
Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri
Şirket birleşmeleri hizmetimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır.
Muhasebe Kayıt Ve Raporlama Altyapısının Oluşturulması
Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda Muhasebe kayıt ve raporlama altyapısının oluşturulması. Raporların analizi ve yönetimsel kararlar verilmesi konusunda destek olunması.
Mali Tabloların Hazırlanması
KGK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartlarına uygun Mali tabloların hazırlanması ve sunumu konusunda hizmet sunulması.
SİRKÜLER
GÜNCEL
Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 11/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir. (Dönemler itibariyle reeskont oranları için Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu)
İndirimli Kurumlar
Vergisi Uygulaması hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Ekonomi Bakanlığından alınan 03.08.2011 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında modernizasyon yatırımı yaptığınız ve söz konusu yatırımınızın işletilmeye başladığı 01.07.2012 tarihinden itibaren elde edeceğiniz kazanç üzerinden indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılacağı belirtilmiş olup;