Mail :
INFO@CANTURK.COM
Phone :
90 212 236 01 32
TR EN
CANTÜRK ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE BÖLÜNMELERİ

Şirket birleşmeleri hizmetimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili 
görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır. Şirket bölünmeleri, 
devri, hisse değişimi hizmetimiz, ilgili düzenlemeler kapsamında şirketin mali tablolarının 
hazırlanması, esas sözleşmenin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve 
yürütülmesini kapsamaktadır.