Mail :
INFO@CANTURK.COM
Phone :
90 212 236 01 32
TR EN
CANTÜRK TAM TASDİK HİZMETLERİ

3568 sayılı kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetlenme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.

Şirketimizin 20 yıllık tecrübesiyle yetişmiş uzman kadrosu tarafından 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında müşterilerinin belge ve kayıtları incelenerek vergisel risk doğurabilecek hatalar önceden tespit edilerek önlem alınması sağlanmakta ve şirket herhangi bir vergi incelemesine karşı korunarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirilmektedir.

Şirketimiz ortağı Yeminli Mali Müşavirlerle birlikte SMMM ve denetim elemanları tarafından şirketin yıl boyunca yapılan denetimleri sonucu tam tasdik raporu hazırlanmakta ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın yıllık vergi inceleme plan ve programlarında, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin incelenmesine öncelik verilebilmektedir.